Oferta

Jeśli potrzebujesz pieniędzy na dowolny cel, poszukamy dla Ciebie najlepszej oferty kredytu gotówkowego. Jest ich wiele i często się zmieniają dlatego warto wybrać dobrze. Czasami też warto porównać to co zaproponował twój Bank z ofertami innych banków.

Kredyt obrotowy
Wzrost obrotów firmy, przystąpienie do realizacji dużego kontraktu lub przejściowe zwiększone zapotrzebowanie na środki obrotowe to sytuacje, w których najlepiej skorzystać z kredytu obrotowego.

Kredyt inwestycyjny
Dla firm planujących inwestycje, których celem jest odtworzenie, modernizacja lub powiększenie majątku trwałego odpowiednią formą finansowania będzie kredyt inwestycyjny.
Jest to kredyt, którego spłata może być rozłożona na wiele lat, co pozwala na pozyskanie nawet kosztownych środków trwałych przy stosunkowo niedużych bieżących obciążeniach firmy. Dodatkowym atutem może być zastosowanie karencji w spłacie kapitału przez ustalony w umowie okres.

Pożyczka hipoteczna
Rozwiązanie podobne do kredytu inwestycyjnego, różnica polega na tym że pożyczka może być przeznaczona na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością. Firma nie musi się rozliczać ze środków, które otrzymała. Zabezpieczenie oczywiście stanowi nieruchomość.
Z dostępnej oferty kredytów finansujących bieżącą działalność firmy pomożemy Państwu wybrać produkt najlepiej dopasowany do Państwa potrzeb.

Co to jest kredyt hipoteczny?
Kredyt hipoteczny, to w uproszczeniu długoterminowy kredyt bankowy, którego zabezpieczeniem jest nieruchomość. Cele, na jakie można przeznaczyć kredyt hipoteczny:
– zakup gotowej nieruchomości na rynku wtórnym,
– zakup gotowej lub budowanej nieruchomości na rynku pierwotnym,
– zakup lub budowa domu,
– remont lub wykończenie nieruchomości,
– cel dowolny (pożyczka hipoteczna),
– refinansowanie kosztów poniesionych na cele mieszkaniowe,
– konsolidacja zobowiązań bankowych.

Jak wygląda Proces kredytowy
Proces kredytowy można podzielić go na kilka etapów:
Kredyt mieszkaniowy jest przeznaczony na zakup konkretnej nieruchomości, zatem zanim złożysz wniosek o kredyt musisz mieć wybraną nieruchomość. Bank musi wiedzieć na co będzie przeznaczony kredyt. Oczywiście wcześniej powinieneś zbadać zdolność kredytową.
Kompletowanie dokumentów – analiza wniosku rozpocznie się dopiero po dostarczeniu kompletu dokumentów. Braki w dokumentacji, czy niepełne informacje wydłużają cały proces.
Analiza i decyzja kredytowa – po przeanalizowaniu dokumentów bank wydaje decyzję pozytywną, może także odmówić udzielania kredytu ze względu np. na brak zdolności kredytowej, czy nieakceptowaną nieruchomość. W trakcie analizy możesz zostać poproszony także o dostarczenie dodatkowych dokumentów czy wyjaśnień.
Podpisanie umowy kredytowej – po wydaniu ostatecznej pozytywnej decyzji przygotowywana jest umowa kredytowa. Dopiero ten dokument finalnie potwierdza fakt przyznania kredytu.
Podpisanie aktu notarialnego – warunkiem uruchomienia kredytu na rynku wtórnym jest podpisanie umowy kupna nieruchomości. Dopiero po akcie notarialnym i złożeniu wniosku o wpis hipoteki bank wypłaci kredyt.
Co warto wiedzieć, biorąc kredyt hipoteczny?
Składając wniosek kredytowy warto wiedzieć czym jest LTV, jaki wpływ na ratę kredytu ma WIBOR i do czego służy księga wieczysta. Poniżej wyjaśniamy najważniejsze pojęcia.
Oprocentowanie kredytu – oznacza ile odsetek w skali roku zapłacimy za udzielony kredyt. Banki podają oprocentowanie kredytu hipotecznego jako sumę marży i WIBOR-u.
Marża kredytu – jeden z elementów składowych oprocentowania kredytu. Wysokość marży zależy od kwoty kredytu, wysokości wkładu własnego, skorzystania z innych produktów banku (np. karty kredytowej, konta, itp.)
WIBOR – teoretyczna stopa procentowa po jakiej banki są skłonne pożyczać między sobą środki na rynku międzybankowym. Najważniejsza stopa procentowa na rynku dla kredytobiorców, gdyż to od niej uzależnione jest oprocentowanie kredytów złotowych. Na wysokość stawki Wibor w pośredni sposób wpływ mają stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego.
LTV (loan to value) – wskaźnik określający stosunek wartości kredytu do wartości nieruchomości, którą jest zabezpieczony kredyt. Aktualnie wskaźnik LTV nie może przekroczyć 80%, a przy zastosowaniu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego nie może być wyższy niż 90%.
Wkład własny – kwota środków własnych, którą kredytobiorca musi przeznaczyć na zakup nieruchomości. Minimalny wymagany wkład własny to 20%, a przy zastosowaniu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego wystarczy wkład własny o w wysokości 10%. Część banków jako wkład własny może potraktować także inną nieruchomość należącą do kredytobiorcy.
Księga wieczysta – rejestr, w którym zapisany jest stan prawny nieruchomości. Pozwala on ustalić, kto i jakie prawa posiada w związku z daną nieruchomością, czy toczą się wobec właścicieli jakieś postępowania egzekucyjne, czy nieruchomości jest obciążona hipoteką.
Prowizja – to jednorazowa opłata na rzecz banku udzielającego kredyt. Jej wysokość ustalana jest jako procent od wartości kredytu.
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) – całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym. Przy wyliczaniu RRSO pod uwagę bierze się nie tylko odsetki, ale także inne koszty ponoszone przez kredytobiorcę, takie jak ubezpieczenia, prowizje, inne opłaty, np. za wycenę nieruchomości.
Dzięki współpracy z Nami bezpłatnie bez żadnych dodatkowych kosztów po Państwa stronie, otrzymają Państwo najlepsze rozwiązanie dopasowane do potrzeb:
– Przygotujemy szczegółowe oferty banków,
– Zbadamy zdolność kredytową w poszczególnych bankach,
– Omówimy poszczególne oferty,
– Szczegółowo przedstawimy wszystkie koszty związane z udzieleniem kredytu.

Bezpłatnie przygotujemy wszelką dokumentację kredytową:
– kosztorys budowlany,
– kosztorys remontowy,
– wnioski kredytowe do kilku banków,
– wyręczymy przy gromadzeniu dokumentów związanych z nabywaną nieruchomością.
– Doprowadzimy do pozytywnej decyzji kredytowej i zawarcia umowy z bankiem (oczywiście tylko w przypadku spełnienia wymaganych przez bank warunków)
– Pomożemy obniżyć raty spłacanych kredytów szukając tańszego rozwiązania,
– Wynegocjujemy niestandardowe warunki cenowe (jeżeli jest to możliwe).

Kredyt hipoteczny

Kredyt firmowy

Kredyt gotówkowy